Włącz ułatwienia dostępu

Uprzejmie informujemy, iż może ulec zmianie.
 
KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ PDF PROGRAMU

08 września 2022 r. - czwartek
Kolacja w gronie Wykładowców
Kolacja płatna dodatkowo. Podczas kolacji odbędzie się występ artystyczny.
Kolacja nie jest finansowana ze środków firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska
09 września 2022 r. - piątek
10.00 - 10.10
Otwarcie Konferencji

Dr hab. n. med. Hubert Wolski, Prof. PPUZ
Prof. dr hab. n. med Włodzimierz Sawicki, Prezes PTGO
10.10 - 10.30
Wykład Inauguracyjny
125. rocznica urodzin Prof. Franciszka Łukaszczyka


Franciszek Łukaszczyk - droga z Poronina do Warszawy
Dr hab. n. med. Hubert Wolski, Prof. PPUZ

Franciszek Łukaszczyk - pierwszy Dyrektor Instytutu Radowego w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Ryszard W. Gryglewski
10.30 - 12.00
Sesja I

Prowadzący Sesję:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
Prof. dr hab. n. med. Janusz Menkiszak
10.30 - 10.45
Ultrasonograficzny staging raka szyjki macicy - nowe perspektywy
Prof. dr. hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
10.45 - 11.00
Podstawowe i zaawansowane techniki w chirurgii raka sromu
Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
11.00 - 11.15
Markery molekularne raka endometrium - czy warto je oznaczać?
Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowak-Markwitz
11.15 - 11.30
Komórki macierzyste raka w ginekologii onkologicznej
Prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
11.30 - 11.45
Poradnictwo genetyczne w onkologii ginekologicznej 
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski
11.45 - 12.00
dyskusja
12.00 - 12:15
przerwa
12.15 - 14.00
Sesja II 
Benefis Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Skręta


Prowadzący Sesję:
Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Panek

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wilczyński
12.15 - 12.25
Wprowadzenie do Sesji
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
12.25 - 12.40
Radykalne usunięcie macicy od początków do współczesności
Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
12.40 - 12.55
Chirurgia mikroinwazyjna we wczesnych stadiach rak szyjki macicy
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra
12.55 - 13.10
Kiedy nie usuwać jelita przy nacieku nowotworowym tylnego zachyłka otrzewnej
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
13.10 - 13.25
Dlaczego chirurg nie rozumie ginekologa operującego raka jajnika
Prof. dr. hab. n. med. Jacek Sznurkowski
13.25 - 13.40
Małoinwazyjna chirurgia guzów jajnika - kiedy przekracza możliwości operatora?
Prof. dr hab. n. med. Robert Jach
13.40 - 14.00
dyskusja
14.00 - 15.00
przerwa obiadowa
15.00 - 16.30
Sesja III
 
Prowadzący Sesję: 
Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek 
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski
Dr. hab. n. med. Tomasz Kluz, Prof. UR
15.00 - 15.15
Klasyfikacja molekularna w diagnostyce raka endometrium
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba
15.15 - 15.30
Funkcjonowanie seksualne kobiet po leczeniu onkologicznym nowotworów
żeńskich narządów płciowych
Dr. hab. n. med. Magdalena Emilia Grzybowska
15.30- 15.45
Immunoterapia nowotworów ginekologicznych
Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa
15.45 - 16.00
Powikłania urologiczne operacji onkologicznych - analiza przypadków klinicznych
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
16.00 - 16.15
Techniki obrazowe w ginekologii onkologicznej
Dr hab. n. med. Wojciech Cnota
16.15 - 16.30
dyskusja
16.30 - 16.45
przerwa kawowa
16.45 - 18.15
Sesja IV
Algorytmy postępowania w diagnostyce onkologicznej


Prowadzący Sesję:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Roszak
Prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
Dr hab. n. med. Hubert Wolski, Prof. PPUZ
16.45 - 17.00
Standardowe i niestandardowe algorytmy postępowania w profilaktyce raka szyjki macicy
Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
17.00 - 17.15
Algorytmy postępowania w wodobrzuszu
Dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski
17.15 - 17.30
Algorytmy postępowania w nieprawidłowych krwawieniach macicznych
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak
17.30 - 17.45
Algorytmy postępowania z guzem gruczołu piersiowego
Dr hab. n. med. Paweł Basta
17.45 - 18.00
dyskusja
18.00
zakończenie Konferencji

 
KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ PDF PROGRAMU